Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Việc khiến Quản Lý Tài Chính (financial Manager) - VietnamWorks

Chức danh: Quản lý vốn đầu tư VPĐH Cơ quan Mường Thanh (Financial Manager)
Đòi hỏi khác: ưu tiên nam do thuộc tính công việc nhiều lần công tác xa nhà

Công ty trực thuộc: Văn phòng điều hành
Phòng ban (Ban/Phòng): Ban nguồn vốn/ Phòng tài chính
Công bố cho: Giám đốc nguồn vốn/ Phó tổng giám đốc
Giám sát trực tiếp: FC các nơi nghỉ ngơi/ Trưởng nhóm vốn đầu tư & thuế

Tóm tắt: Địa điểm này chịu nghĩa vụ cung cấp GĐ tài chính trong việc giữ vững vốn đầu tư trong công ty.

* NHIỆM VỤ CHUNG
- Bảo đảm kiểm soát nghiêm ngặt công việc kế toán vốn đầu tư toàn Tổ chức;
- Đưa ra các ý kiến tư vấn can dự đến quản trị vốn đầu tư cho cấp trên ;
- Tạo được bầu không khí, không gian khiến việc hòa hợp trong VPĐHTĐ bằng cách thức động viên viên chức và mở mang phù hợp tác với các bộ phận khác.

NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG
- Chịu trách nhiệm giám sát tất cả nhân viên phòng vốn đầu tư VPĐHTĐ & phòng ban kế toán các khách sạn hoạt động theo đúng sự công ty, cắt cử của cấp trên đạt chất lượng, hiệu quả;
- Nhập cuộc vào việc doanh nghiệp, thiết lập các chuỗi hệ thống lên tiếng quản trị, phân tích, ngân sách để tư vấn cho cấp trên đưa ra định hướng buôn bán;
- Rà soát, rà soát, giữ vững đông đảo các nguồn thu nhập, chi phí, dòng tiền từ các công ty trực thuộc;
- Bảo đảm các công ty thi hành đúng các thứ tự, quy định, chế độ của VPĐHTĐ và của nhà nước;
- Chịu trách nhiệm chấm dứt các thông báo theo yêu cầu của cấp trên đúng hạn trong khoảng đó đưa ra các quan điểm phân tích, xu hướng tạo ra, thế mạnh, điểm yếu và các đề nghị để có được các điều chỉnh thích hợp;
- Nhập cuộc tạo lập và thi hành chính sách quản trị tiền mặt của Tổ chức nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các yêu cầu thanh toán ngắn hạn;
- Tham gia doanh nghiệp việc lập ngân sách hàng năm cho toàn Tập đoàn và so sánh số thực tế đã giải quyết được theo từng khoản mục của ngân sách; thêm vào đó cũng cần lưu ý kỹ các điểm khác lạ giữa số ngân sách và số thực tại;
- Tổ chức triển khai, hướng dẫn các trật tự, quy định và các văn phiên bản qui định can hệ đến vốn đầu tư, kế toán cho các nơi nghỉ ngơi;
- Phối thích hợp, hiệp tác chặt chẽ cùng với Ban giám đốc các nơi nghỉ ngơi để tăng nhanh giữ vững và quản trị tài chính;
- Giám sát các hoạt động can dự tới kiểm toán, giải đáp tài chính kế toán, bảo hiểm của nả;
- Bảo đảm rằng các loại tài sản của Tập đoàn nghiệp được giữ vững và sử dụng một phương pháp có lí và sinh lợi;
- Tạo ra công tác nguồn vốn kế toán và chuỗi hệ thống văn bạn dạng quy định để duy trì hoạt động tiết kiệm, đúng đắn và phù hợp. Luôn luôn duy trì và cập nhật các quy định, chính sách mới để ứng dụng cho công việc.

KIỂM SOÁT
- Đảm bảo việc theo dõi chuỗi hệ thống lên tiếng, biểu mẫu vừa đủ phục vụ đòi hỏi quản trị vốn đầu tư của Tổ chức;
- Công bố và giải đáp cho cấp trên về mọi sự khác biệt trong công tác tài chính kế toán của Công ty;
- Thường xuyên trao đổi và giữ vững cục bộ nhân viên và giải đáp cho họ để giải quyết các nhược điểm;
- Cùng với viên chức sản xuất hệ thống giữ vững kế hoạch từ đó triển khai thực hiện;
- Lưu giữ chú ý hồ hết các công bố, phù hợp đồng, các hồ sơ pháp lý và tài liệu được giao.

RA QUYẾT ĐỊNH
- ứng dụng quản lý bằng sự đồng thuận;
- Tuân hành các chính sách đã phát hành;
- Thực hiện và giáo huấn các quyết định gấp rút và có tính giỏi.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
- Sản xuất mối quan hệ khiến việc giỏi trong toàn Tập đoàn;
- Sản xuất và duy trì mối quan hệ công tác tốt trong nội bộ và giữa các công ty;
- Cung ứng giải đáp cho đa số các bộ phận, doanh nghiệp để cung cấp họ trong việc giải quyết được các tiêu chí của từng tổ chức và các mục tiêu chung của cơ quan.

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
- Truyền ngẫu hứng cho viên chức để làm được tiêu chí đã đề ra và có thể vượt được hy vọng này;
- Tạo động lực dân chúng cùng nhập cuộc điều hành;
- Giáo huấn hầu hết tin tức can hệ cho các cấp trên và dưới.

TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH
- Đảm bảo rằng cấp dưới đang thi hành nhiệm vụ của mình đúng phương pháp và hiệu quả;
- Đảm bảo ý thức khiến cho việc theo nhóm và hoạt động hiệu quả của tổ chức kinh doanh bằng cách thức phát triển ý thức và khiến việc theo nhóm trong bộ phận và Tập đoàn;
- Hợp tác tốt với kế toán trưởng và trưởng phòng ban các doanh nghiệp để khiến tốt công tác được giao;
- Tham gia tuyển nhân viên viên chức khi đươc đòi hỏi;
- Bảo đảm các viên chức dưới sự giám sát của chính mình khiến việc nghiêm túc hạn chế biếng nhác, cẩu thả.

QUAN HỆ
- Giữ mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp và cơ quan ban ngành khác.

TRÁCH NHIỆM VỀ NHÂN SỰ
- Tổ chức các buổi huấn luyện nghiệp vụ can dự đến các nội dung kế toán, kiểm toán thành viên trong VPĐH TĐ và cho các tổ chức trong Tổ chức chuẩn y mạng hoặc trực tiếp.

CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
- Chịu nghĩa vụ trực tiếp trước Giám đốc Nguồn vốn/ Phó tổng giám đốc .

THAY THẾ VÀ NHIỆM VỤ TẠM THỜI
- Chuẩn bị và có nghĩa vụ khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác;
- Bản miêu tả công việc này chỉ đưa ra danh sách vài công việc chính mà chưa liệt kê được hết cục bộ công việc. Ban giám đốc có thể ủy quyền viên chức bất cứ công việc nào khác theo đòi hỏi quan trọng để giải quyết được tiêu chí buôn bán.


Xem nhiều hơn: Việc làm nhanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

dung cu the thao

→ 24hsport.vn là đại lý phân phối các dụng cụ như: Ghe tap ta - Kính bơi giá rẻ Trụ Boxing Bao cát đấm bốc và nhiều dụng cụ thể thao khác với giá tốt nhất thị trường.